พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 และคณะนายทหารฯ กำลังพล ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ในวันที่ 25 เม.ย.61ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 และคณะฯ ร่วมต้อนรับ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทางทหาร
ในวันที่ 15 และ 16 มี.ค. 2561
พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผอ.องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เดินทางมาตรวจเยี่ยม สํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตปราจีนบุรี
วันที่ 19 เม.ย.61 ณ มณฑลทหารบกที่ 12
สหกรณ์ออมทรัพย์ มทบ.12 จำกัด ได้รับเกียรติบัตรในการประเมินมาตรฐานในระดับดีเลิศ
วันที่ 26 ก.พ.61 เนื่องจากเป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ
พ.อ.คิมห์ อิทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ เข้ารับประกาศนียบัตร ต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ( Reaccredit ) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
ณ. ศูนย์ประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี
นักศึกษาทหารกศน.มทบ.12 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
วันที่17 และ 18 มีนาคม 2561
นักเรียนเข้าฝึกโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 61 เข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ในค่ายจักรพงษ์
วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 1300
พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพลที่มีวันเกิดในเดือน ก.พ.
ในพฤหัสบดีที่ 22 ก.พ.61
ร่วมโครงการอุ่นไอรัก คลายความหนาว
ณ พระลานพระราชวังดุสิต
ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.12 พร้อมคณะฯ ร่วมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว
ลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
http://mtb12.rta.mi.th/index.php/th/38-2018-02-27-09-02-46
จัดงานมหกรรมนำเสนอผลงานคุณภาพ ปี 2561
รพ.ค่ายจักรพงษ์
พิธีเปิดการฝึกครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561
ศฝ.นศท.มทบ.12
พิธีเปิดโครงการค่ายนักศึกษา กศน.ขั้นพื้นฐาน
ต.ดงพระราม
ต้อนรับ พล.ท.ปรีชา สายเพ็ชร จก.กกส.กห และคณะเนื่องในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุมหารือและรับทราบแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินงานด้านกิจการกำลังพลสำรอง
ในวันที่ 29 มี.ค.61 เวลา 0830 ณ ห้องประชุม บก.มทบ.12
สร้างบ้านผู้ยากไร้ ของ นางปภาวี วงศาล
านเลขที่ 210 ม.9 ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี
กิจกรรมประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย
10 เม.ย.61
พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติของกำลังพลในโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระยะที่ 2
ณ สโมสรนายทหาร ค่ายจักรพงษ์
วันอนุรักษ์มรดกไทย และเปิดถนนสายวัฒนธรรม ตลาดย้อนยุค ตลาดเจ้าพระยา
วันที่ 30 มี.ค.61 ณ ริมแม่น้ำปราจีนบุรี หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองปราจีนบุรี
พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐฺ์ ผบ.มทบ.12 เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2561
ในวันที่ 27 มี.ค.61 ณ ห้องประชุม บก.มทบ.12
ทหารสารวัตร ถือกำเนิดในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ โดยในปี พ.ศ.๒๔๔๐
พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 และคณะ ฯ ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ
ณ ศาลาวัดหลวงปรีชากูล อ.เมืองปราจีนบุรี
พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา แม่ทัพภาคที่ 1 และคณะ ฯ ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอองครักษ์
มทบ.12 ได้สนับสนุนกำลังพล รถดับเพลิง รถน้ำ และรถพยาบาล เข้าร่วมการฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัย
วันที่ 4 เม.ย.61 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
พ.อ.สมศักดิ์ ทองสุขเจริญ รอง เสธ.มทบ.12 ร่วมพิธีเปิดจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 อ.ประจันตคาม จว.ป.จ.
พ.อ.ชัยธวัช สิทธิสุข หก.กกร.มทบ.12 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.12 นำคณะฯ ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด) ในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
6 เม.ย.61 ณ หอประชุมศูนย์ราชการ จว.ป.จ.
พ.อ.คิมห์ อิทธิกุล ผอ.รพ.ค่ายจักรพงษ์ ร่วมกับกำลังพล จัดพิธีทำบุญ สรงน้ำหลวงพ่อขาว
วันที่ 12 เม.ย.61 ณ รพ.ค่ายจักรพงษ์

    เมื่อ 25 เม.ย.61 เวลา 0830 พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 นำคณะนายทหารฯ และกำลังพล มทบ.12 ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านพระ อ.เมือง จว.ปราจีนบุรี  โดยมี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผวจ.ป.จ. เป็นประธานในพิธี ฯ  

    เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อํานวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารขององค์การทหารผ่านศึก ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม มณฑลทหารบกที่ 12 ค่ายจักรพงษ์ เพื่อรับทราบ ผลการดําเนินงานของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจ แก่ผู้ปฏิบัติงาน และได้มีโอกาสพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัวอย่างใกล้ชิด เพื่อ..... 

     ในห้วงวันที่ 11-16 เม.ย.61 มทบ.12 ได้จัดชุดบริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวก และตรวจสอบความเรียบร้อยในสถานที่จัดงานเทศกาลสงกรานต์ ด่านตรวจ/จุดบริการประชาชน ร่วมกับ จนท.ตำรวจ, สารวัตรกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, จนท.กู้ชีพมูลนิธิต่าง ๆ ในพื้นที่ อ.เมือง อ.บ้านสร้าง อ.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมโหสถ อ.ประจันตคาม อ.กบินทรบุรี และ อ.นาดี อำนวยความสะดวกด้านการจราจร แก้ไขปัญหารถเสีย บริการเครื่องดื่มและข้อมูลเรื่องเส้นทางให้กับประชาชน 

   เมื่อวันที่ 4 เม.ย.61 เวลา 1100 มทบ.12 ได้สนับสนุนกำลังพล รถดับเพลิง รถน้ำ และรถพยาบาล เข้าร่วมการฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยในศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน   

     เมื่อ 11 เม.ย.61 เวลา 1400 พล.ต.ศตวรรษ  รามดิษฐ์  ผบ.มทบ.12 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่การตั้งด่านตรวจ/จุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุให้ห้วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมี จนท.ตร. จนท.ปกครอง  จนท.สาธารณสุข และ จนท.กู้ภัย ให้การต้อนรับ พร้องทั้งมอบสิ่งของ และ น้ำดื่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่  ณ สี่แยกหนองชะอม  ต.โคกไม้ลาย  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี  และตรวจสถานที่พักผ่อนของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจบริเวณหลังป้อมตำรวจสายตรวจโคกไม้ลาย ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  

        เมื่อวันที่ 4 เม.ย.61 เวลา 1300  พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา แม่ทัพภาคที่ 1 และคณะ ฯ ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2561   ณ   หอประชุมที่ว่าการอำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก  โดยมี  พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12  ให้การต้อนรับ และมี พ.ท. อิฐ ทิพยจันทร์ ผบ.ป.2 พัน.21 รอ. เป็นประธานกรรมการตรวจเลือก ฯ จังหวัดนครนายก