พ.อ.ดิฐพงษ์ เจริญวงศ์ รอง ผบ.มทบ.12 เป็นผู้แทน ร่วมงานรณรงค์พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมตามแนวทางประชารัฐ
เมื่อ 20 มิ.ย.61 ณ ที่สาธารณประโยชน์ หนองกระเดาทราย อ.กบินทร์บุรี
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และพิธีพวางพวงมาลาสักการะพระอนุสาวรีย์เนื่องวันคล้ายวันเสด็จทิวงคตของ จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
13 มิ.ย.61 ณ บริเวณลานพระอนุสาวรย์ จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 ได้กรุณาประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน
วันอังคารที่ 5 มิ.ย.61
พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพลที่มีวันเกิดในเดือน เม.ย.
วันอังคารที่ 5 มิ.ย.61
พ.อ.ดิฐพงษ์ เจริญวงศ์ รอง ผบ.มทบ.12 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.12 นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ อ.ประจันตคาม ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10
วันที่ 31พ.ค.61 ณ อบต. เกาะลอย อ.ประจันตคาม
พ.อ.ดิฐพงษ์ เจริญวงศ์ รอง ผบ.มทบ.12 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.12 นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกิจกรรมขุดลอกวัชพืช กำจัดผักตบชวา
วันที่ 31 พ.ค.61 ณ ประตูระบายน้ำสัมพันธ์ คลองท่าแห ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม
ศฝ.นศท.มทบ.12 ได้ดำเนินการรับสมัคร และรับรายงานตัว นศท. ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ฝึกย่อย ร.ร.วัดโสธรวรารามวรวิหาร
วันที่ 30 พ.ค.61
พิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ณ ศาสนสถานค่ายจักรพงษ์
วันที่ 28 พ.ค.61
การอบรม โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ
เมื่อ 24 พ.ค.61 ณ สโมสรนายทหารค่ายจักรพงษ์
การมอบอุปกรณ์ประกอบเลี้ยงให้กับหน่วยประกอบเลี้ยง
24 พ.ค.61 ณ โรงเลี้ยง มทบ.12
เจ้ากรมการทหารสารวัตร ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย พัน.สห.12
23 พ.ค.61
กกล.รส.จว.ป.จ. (มทบ.12) โดย ศฝ.นศท.มทบ.12 เข้าร่วมโครงการปลูกป่า
บริเวณ วัดเขาวงศ์ ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี
สร้างบ้านผู้ยากไร้ ของ นางปภาวี วงศาล
านเลขที่ 210 ม.9 ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี
พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 เป็นประธานในพิธีอำลาผู้บังคับบัญชาของพลทหารกองประจำการ
27 เม.ย.61 ณ สนามหน้ากองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 12
พิธีส่งมอบเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ณ บริเวณสวนสุขภาพแสงส่องหล้า ค่ายจักรพงษ์
วันที่ 27 เม.ย.61 จาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม จว.ป.จ.
พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 และคณะนายทหารฯ กำลังพล ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ในวันที่ 25 เม.ย.61ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 และคณะฯ ร่วมต้อนรับ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทางทหาร
ในวันที่ 15 และ 16 มี.ค. 2561
วันอนุรักษ์มรดกไทย และเปิดถนนสายวัฒนธรรม ตลาดย้อนยุค ตลาดเจ้าพระยา
วันที่ 30 มี.ค.61 ณ ริมแม่น้ำปราจีนบุรี หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองปราจีนบุรี
พ.อ.คิมห์ อิทธิกุล ผอ.รพ.ค่ายจักรพงษ์ ร่วมกับกำลังพล จัดพิธีทำบุญ สรงน้ำหลวงพ่อขาว
วันที่ 12 เม.ย.61 ณ รพ.ค่ายจักรพงษ์

     เมื่อ 20 มิ.ย.61 เวลา 10.00 น. พ.อ.ดิฐพงษ์ เจริญวงศ์ รอง ผบ.มทบ.12 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.12 ร่วมงานรณรงค์พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมตามแนวทางประชารัฐ  ณ ที่สาธารณประโยชน์ หนองกระเดาทราย ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จว.ป.จ. โดยมี ผวจ.ป.จ. เป็นประธานในพิธีฯ 

    เมื่อ 13 มิ.ย.61 เวลา 11.00 น. หม่อมหลวงสราลี กิติยากร และ คณะฯ เดินทางเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหาร ค่ายจักรพงษ์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ ณ มทบ.12 ค่ายจักรพงษ์ โดยมี พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 และคณะฯ ให้การต้อนรับ พร้อมจัดวิทยากรเป็นมัคคุเทศก์นำเสนอบรรยายข้อมูลทางประวัติศาสตร์ให้คณะได้ทราบ 

     เนื่องในวันที่ 13 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จทิวงคตของ จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ โดยทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดค่ายจักรพงษ์ อันเป็นค่ายทหารแบบตะวันตกแห่งแรกของกองทัพบก พระองค์ ฯ เสด็จทิวงคตเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2463 ประเทศสิงคโปร์ 

    เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.61 เวลา 09.30 น. มทบ.12 จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จว.ป.จ. ประจำปี 2561 ณ น้ำตกตะคร้อ เขตจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ 4 หน่วยพิทักษ์อุทยานเขาใหญ่ 10 ม.8 ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จว.ป.จ. 

    เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.61 เวลา 14.00 น. พ.อ.ดิฐพงษ์ เจริญวงศ์ รอง ผบ.มทบ.12(2) เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.12 พร้อมคณะนายทหาร ร่วมต้อนรับ พล.ต.สุรศักดิ์ ศุขะ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน ทบ. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านกิจการพลเรือนของ มทบ.12 ณ พระอนุสาวรีย์เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ 

    ในอังคารที่ 5 มิ.ย.61 พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 ได้กรุณาประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน พร้อมทั้งให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลต่อไป 

   เมื่อวันที่  5 มิ.ย.61 พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพลในส่วนของกองบัญชาการ ส่วนราชการ ร้อย.มทบ.12 กอง รจ.มทบ.12 และ มว.ดย.มทบ.12 ที่มีวันเกิดในเดือน พ.ค. จำนวน 31 นาย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป