พิธีขอขมาลาอุปสมบทประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 13 ก.ค.61
พิธีมอบหมวกทรงอ่อนสีดำ ให้กับทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61
เมื่อวันที่ 10 ก.ค.61 ณ สนามหน้า บก.มทบ.12
พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 ได้กรุณาประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน
วันพุธที่ 4 ก.ค.61
พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพลที่มีวันเกิดในเดือน มิ.ย.
วันพุธที่ 4 ก.ค.61
พ.อ.ดิฐพงษ์ เจริญวงศ์ รอง ผบ.มทบ.12 เป็นผู้แทน ร่วมงานรณรงค์พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมตามแนวทางประชารัฐ
เมื่อ 20 มิ.ย.61 ณ ที่สาธารณประโยชน์ หนองกระเดาทราย อ.กบินทร์บุรี
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และพิธีพวางพวงมาลาสักการะพระอนุสาวรีย์เนื่องวันคล้ายวันเสด็จทิวงคตของ จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
13 มิ.ย.61 ณ บริเวณลานพระอนุสาวรย์ จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
พ.อ.ดิฐพงษ์ เจริญวงศ์ รอง ผบ.มทบ.12 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.12 นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ อ.ประจันตคาม ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10
วันที่ 31พ.ค.61 ณ อบต. เกาะลอย อ.ประจันตคาม
ศฝ.นศท.มทบ.12 ได้ดำเนินการรับสมัคร และรับรายงานตัว นศท. ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ฝึกย่อย ร.ร.วัดโสธรวรารามวรวิหาร
วันที่ 30 พ.ค.61
การอบรม โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ
เมื่อ 24 พ.ค.61 ณ สโมสรนายทหารค่ายจักรพงษ์
พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 และคณะฯ ร่วมต้อนรับ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทางทหาร
ในวันที่ 15 และ 16 มี.ค. 2561

     เมื่อวันที่ 13 ก.ค.61 เวลา 0900  พล.ต.ศตวรรษ  รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 เป็นประธานในพิธีขอขมาลาอุปสมบทประจำปี 2561 ของกำลังพลที่ลาอุปสมบทตลอดพรรษา และสมัครอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 10 นาย โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา ผบ.นขต. และ หน.ส่วนราชการร่วมพิธี 

           เมื่อวันที่ 10 ก.ค.61 มณฑลทหารบกที่ 12 ได้กระทำพิธีมอบหมวกทรงอ่อนสีดำ ให้กับทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61 และ มอบประกาศเกียรติคุณให้กับครูฝึกทหารใหม่ โดย  พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์  ผบ.มทบ.12 เป็นประธานในพิธี ณ สนามหน้า บก.มทบ.12 

         เมื่อ 26 มิ.ย.61 เวลา 08.45 น. พ.อ.สมศักดิ์ ทองสุขเจริญ รอง เสธ.มทบ.12 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.12 พร้อมกำลังพล มทบ.12 จำนวน 50 นาย ร่วมพิธีเปิดงานโครงการรวมพลังจิตอาสาประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด จว.ป.จ. พ.ศ.2561 

    เมื่อ 13 มิ.ย.61 เวลา 11.00 น. หม่อมหลวงสราลี กิติยากร และ คณะฯ เดินทางเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหาร ค่ายจักรพงษ์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ ณ มทบ.12 ค่ายจักรพงษ์ โดยมี พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 และคณะฯ ให้การต้อนรับ พร้อมจัดวิทยากรเป็นมัคคุเทศก์นำเสนอบรรยายข้อมูลทางประวัติศาสตร์ให้คณะได้ทราบ 

     เนื่องในวันที่ 13 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จทิวงคตของ จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ โดยทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดค่ายจักรพงษ์ อันเป็นค่ายทหารแบบตะวันตกแห่งแรกของกองทัพบก พระองค์ ฯ เสด็จทิวงคตเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2463 ประเทศสิงคโปร์ 

      เมื่อ 29 มิ.ย.61 มว.รส.ที่ 1 ชุดที่ 1 จัด จนท.รส. ร่วมกับ จนท.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day รวมพลคนอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อทำความสะอาด และดูแลสิ่งแวดล้อมภายใน รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี   

    เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.61 เวลา 14.00 น. พ.อ.ดิฐพงษ์ เจริญวงศ์ รอง ผบ.มทบ.12(2) เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.12 พร้อมคณะนายทหาร ร่วมต้อนรับ พล.ต.สุรศักดิ์ ศุขะ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน ทบ. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านกิจการพลเรือนของ มทบ.12 ณ พระอนุสาวรีย์เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ