ต้อนรับคณะชุดตรวจมาตรฐานการปฏิบัติหน่วยฝึกวิชาทหาร และสถานศึกษาวิชาทหาร
วันที่ 19 ก.ย.61 ณ ศฝ.นศท.มทบ.12
มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนจำนวน 45 ชุด
หมู่ 3,9,10 ต.ศรีจุฬา จว.น.ย.
กรอกกระสอบทรายเพื่อสร้างแนวกั้นน้ำ ณ บริเวณศาลเยาวชน
ต.บางบริบูรณ์ อ.เมือง จว.ป.จ
ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำป่าเขาใหญ่ไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือน
ต.หนองแก้ว ต.โพธิ์งาม และ ต.บุฝ้าย จว.ป.จ.
กำจัดผักตบชวาที่ขวางทางเดินน้ำบริเวณคลองบ้านนา
เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 61 สะพานวัดหนองเคี่ยม
ให้การช่วยเหลือผู้รับผลกระทบน้ำท่วม
วันที่ 28 ส.ค.61 ที่ อ.กบินทร์บุรี (เมืองเก่า)
ให้การช่วยเหลือประชาชนเดือดร้อนจากน้ำท่วม
จว.นครนายก
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙
วันที่ 17 ส.ค.61 ณ บริเวณทางเข้าออกหน้าค่ายจักรพงษ์
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ณ อาคาร 95 ปี รร.ป.ร.อ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
9 ส.ค.61
โครงการค่าย STEM ศึกษาเทคโนโลยีการจัดการน้ำในสวนเกษตรโดยมือถือ
1 ส.ค.61 ณ สโมสรนายทหารค่ายจักรพงษ์
พิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
วันที่ 23 ก.ค.61 ณ สโมสรนายทหารค่ายจักรพงษ์
กิจกรรมพิธีไหว้ครู นศท. ประจำปีการศึกษา 2561
มื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ค.61 ณ ศูนย์ฝึกย่อย ร.ร.นวมราชานุสรณ์ อ.เมือง จ.นครนายก
พิธีขอขมาลาอุปสมบทประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 13 ก.ค.61
พิธีมอบหมวกทรงอ่อนสีดำ ให้กับทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61
เมื่อวันที่ 10 ก.ค.61 ณ สนามหน้า บก.มทบ.12
พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 ได้กรุณาประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน
วันพุธที่ 4 ก.ค.61
พ.อ.ดิฐพงษ์ เจริญวงศ์ รอง ผบ.มทบ.12 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.12 นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ อ.ประจันตคาม ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10
วันที่ 31พ.ค.61 ณ อบต. เกาะลอย อ.ประจันตคาม
พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพลที่มีวันเกิดในเดือน มิ.ย.
วันพุธที่ 4 ก.ค.61
พ.อ.ดิฐพงษ์ เจริญวงศ์ รอง ผบ.มทบ.12 เป็นผู้แทน ร่วมงานรณรงค์พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมตามแนวทางประชารัฐ
เมื่อ 20 มิ.ย.61 ณ ที่สาธารณประโยชน์ หนองกระเดาทราย อ.กบินทร์บุรี
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และพิธีพวางพวงมาลาสักการะพระอนุสาวรีย์เนื่องวันคล้ายวันเสด็จทิวงคตของ จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
13 มิ.ย.61 ณ บริเวณลานพระอนุสาวรย์ จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
ศฝ.นศท.มทบ.12 ได้ดำเนินการรับสมัคร และรับรายงานตัว นศท. ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ฝึกย่อย ร.ร.วัดโสธรวรารามวรวิหาร
วันที่ 30 พ.ค.61
การอบรม โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ
เมื่อ 24 พ.ค.61 ณ สโมสรนายทหารค่ายจักรพงษ์
พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 และคณะฯ ร่วมต้อนรับ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทางทหาร
ในวันที่ 15 และ 16 มี.ค. 2561

 347592 เมื่อ 29 ส.ค.61 เวลา 10.30 น.  พ.อ.เฉลิมพล ประเสริฐกุล  ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.12  เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.12  พร้อมด้วย กำลังพลนายทหาร นายสิบ และ นศท. จำนวน 15 นาย ร่วมกับ พระครูวาปีศีลคุณ เจ้าคณะตำบลย่านรี เขต 2 หน่วยงาน อบต.ย่านรี  ผู้แทน บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ SCG  จำกัด มหาชน  สาขากบินทร์บุรี  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ในชุมชน  ร่วมพิธีการส่งมอบบ้านใน new icon

45823  เมื่อวันที่  6 ก.ย.61 มทบ.12 โดย กกล.รส.จว.ป.จ.(พัน.สห.12) จัดกำลังพลช่วยเหลือประชาชน  ร่วมกับนายอำเภอ, จนท.ตร.,และกู้ภัย ร่วมกันดำเนินการวางแนวกรวย แนวแบริเออร์และปิดช่องทางการจราจร เปิดทางรถวิ่งย้อนศร ตั้งแต่แยกสัญญาณไฟห้วยขื่อ จนถึงหน้า สนง.การไฟฟ้า  new icon

IMG 2464   เมื่อ 23 ส.ค.61 เวลา 11.30 น. พล.ต.มานพ สัมมาขันธ์  ผอ.ศซบ.ทบ. และคณะได้มาตรวจแนะนำระบบการบริหารจัดการ  ระบบสารสนเทศ โดยมุ้งเน้นความปลอดภัย  มีประสิทธิภาพ และความประหยัด และเตรียมความพร้อมในการเชื่อมต่อระบบสารสน เทศของกองทัพบก ในปี 2564 ต่อไป 

562806   เมื่อวันที่ 23 ส.ค.61 เวลา 13.30 น. พ.อ.คณธัช มากท้วม รอง เสธ.ทภ.1 และคณะ เดินทางมาตรวจความต้องการงบประมาณซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้างและการที่ดินปีงบ ประมาณ 63 ของ มทบ.12 และ นขต.ฯ โดยมี รอง ผบ.มทบ.12 (1), เสธ.มทบ.12 และ หน.ส่วนราชการ ให้การต้อนรับ และในการนี้ คณะ ฯ ได้เดินทางตรวจพื้นที่ก่อสร้าง พัน.สห.12 แห่งใหม่ ท้องที่ ต.เนินหอม อ.เมือง จว.ป.จ.ในคราวเดียวกันด้วย 

S 26632237    เมื่อวันที่ 17 ส.ค.61 เวลา 09.00 น. พล.ต.ศตวรรษ  รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 พร้อมด้วย กำลังพล มทบ.12 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณทางเข้าออกหน้าค่ายจักรพงษ์ โดยในกิจกรรมมีมวลชนรอบค่ายจักรพงษ์ ร่วมกิจกรรม จำนวน 1,200 คน 

38942488 2059201474091444 2407257245885661184 n   เมื่อ 12 ส.ค.61  เวลา 19.00 น. พล.ต.ศตวรรษ  รามดิษฐ์  ผบ.มทบ.12   และ คุณกนกนาถ รามดิษฐ์ ประธานชมรมแม่บ้านฯ มทบ.12 พร้อมด้วย คณะนายทหาร คณะแม่บ้านฯ และ กำลังพล มทบ.12 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคาร 95 ปี รร.ป.ร.อ. อ.เมือง จว.ป.จ. โดยมี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผวจ.ป.จ. เป็นประธานในพิธี 

38992225 2059193260758932 5831710253820936192 n   มื่อ 12 ส.ค.61 เวลา 07.00 น. พ.อ.วีรวัฒน ทองมั่นคง รอง ผบ.มทบ.12 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.12 ได้นำคณะนายทหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ และสามเณร 87 รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ครบ 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561