พระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ

เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๒  ครบรอบ ๕๐ ปี  การก่อตั้งค่ายจักรพงษ์  ชาวค่ายจักรพงษ์จึงมีความเห็นว่า  สมควรจะสร้างพระอนุสาวรีย์ของพระองค์ท่าน เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ชาวค่ายจักรพงษ์ ได้รำลึกถึงพระองค์ท่าน และเพื่อเป็นการแสดงออก.....

ศาลเจ้าพ่อต้นกระบก


   ศาลเจ้าพ่อต้นกระบกหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ศาลหมื่นศรีวิเศษเทพฤทธิ์” ตั้งอยู่ภายในค่ายจักรพงษ์ ใกล้สถานีทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ ๑๒ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านดงพระรามและละแวกใกล้เคียงให้ความเคารพนับถืออย่างมาก ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๗ ในสมัย พลตรีสว่าง กาญจนเสถียร เป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒ ซึ่งภายในประดิษฐานรูปเจ้าพ่อที่แกะสลักด้วยไม้ ยืนถือหอกและมีดาบ 2 เล่มไขว้หลัง

พิพิธภัณฑ์ทหารค่ายจักรพงษ์

              ในปี พ.ศ.๒๔๖๑  จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ  กรมหลวง  พิศณุโลกประชานารถ  ได้ทรงพิจารณาเห็นว่า  การวางกำลังของหน่วยทหารในขณะนั้นไม่สู้จะเหมาะสมกับสถานการณ์ทางทหาร  จึงได้พิจารณาเลือกเอาบริเวณ   ดงพระราม  ซึ่งเป็นป่าทึบ เหมาะสมกับการตั้งค่ายทหาร  และได้มอบหมายให้

อุโมงค์โบราณ

      อุโมงค์โบราณแห่งนี้   อยู่บริเวณใกล้โรงกรองน้ำประปาเก่าของมณฑลทหารบกที่ ๒ สร้างขึ้นราวปี พ.ศ.๒๔๗๗ - ๒๔๗๘  ในสมัยนั้น  พ.อ.หลวงสฤษดิ์  ยุทธศิลป์   เป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒ มีขนาด  กว้าง ๓.๙๕ เมตร  ยาว ๘ เมตร  ลึก ๓.๕๐ เมตร  ภายในมีรางรถไฟ ยาว ๓.๘๕ เมตร กว้าง ๗๕ เซนติเมตร    ดำเนินการขุดโดยใช้กำลังของผู้ต้องโทษในเรือนจำทหารมณฑลทหารบกที่ ๒  เป็นผู้ขุด  และให้....

ศาสนสถานค่ายจักรพงษ์

ศาสนสถานค่ายจักรพงษ์ เป็นอาคารทรงไทย ด้านหน้ามี ๓ มุข ก่อสร้างเมื่อ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๔ เสร็จสมบูรณ์เมื่อ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๔ โดยใช้งบประมาณการก่อสร้างจาก การบริจาคและการจำหน่ายวัตถุมงคล (พระพุทธจักรชัยจำลอง และเหรียญพระพุทธจักรชัย) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๘,๒๑๐ บาท และประกอบพิธีเปิดป้ายอาคารเมื่อ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๕  โดย

ประวัติพระพุทธจักรชัย

            พระพุทธจักรชัย  เป็นพระพุทธรูปนั่งปางมารวิชัย แบบสุโขทัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔ ศอก ๑ คืบ สูงจากฐานจรดยอดพระเกศ ๘ ศอก  หล่อถ้วยทองเหลือง หนัก ๑ ตัน หนา ๑ เซ็นติเมตร  ลงรักปิดทองทั้งองค์  ซึ่ง พล.ต.เชิดชัย  ทองสิงห์   ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒  

พระพุทธสุพรรณรัษี ( หลวงพ่อขาว )

  พระพุทธสุพรรณรังษี (หลวงพ่อขาว) เป็นพระพุทธรูปโบราณเนื้อหินทรายศิลปสมัยกรุงศรีอยุธยาแต่เดิมนั้น สภาพขององค์พระพุทธรูปหักชำรุด อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ต่อมา

อนุสาวรีย์กรมพระตำรา 

            อนุสาวรีย์กรมพระตำรา คือ เทวรูปปั้นที่ได้นำมาจากวัดแก้วพิจิตร  อำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี  เมื่อครั้งสร้างพระอุโบสถ ปี พ.ศ.๒๔๕๖  ซึ่งแต่เดิมนั้น เป็นเทวรูปที่เจ้าอาวาทได้สร้างขึ้นโดยจำลองแบบมาจากเขมร เพื่อประดับไว้ที่กำแพงพระอุโบสถ และเมื่อสมเด็จพระสังฆราช เสด็จมาตรวจกิจการสงฆ์ ที่มณฑลปราจีนบุรี