68741    ในวันที่  19  ต.ค.61  เวลา 11.00 น.พ.อ.เฉลิมพล ประเสริฐกุล ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.12  เป็นประธานในพิธีในพิธีปิดการฝึกภาคปกติ นศท.ชั้นปีที่ 4-5 ชาย/หญิง  ประจำปีการศึกษา 2561    ณ  ศาลาพระศุกร์  ศฝ.นศท.มทบ 12 

373359     เมื่อวันที่  19 ก.ย.61  คณะตรวจและประเมินผลที่ 1  นำโดย  พ.อ.สฤษดิ์  โตจรูญ  ผอ.กคร.นรด. หน.คณะฯ  ได้เดินทางมาตรวจมาตรฐานการปฏิบัติหน่วยฝึกวิชาทหาร และสถานศึกษาวิชาทหาร  ตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ ม่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2561  ณ  ศฝ.นศท.มทบ.12  อ.เมือง  จว.ปจ. โดยมี  พ.อ.อนุชา  นพจำรูญศรี  เสธ.มทบ.12  และ พ.อ.เฉลิมพล  ประเสริฐกุล  ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.12  ให้การต้อนรับคณะฯ  

328606   เมื่อวันที่  12 ส.ค.61 เวลา 19.00 น.  พ.อ.เฉลิมพล ประเสริฐกุล ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.12 ได้นำกำลังพลและครอบครัว พร้อมด้วย รด.จิตอาสา เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86  พรรษา 12 สิงหาคม  2561 ณ ร.ร.ปราจิณราษฎรอำรุง 

323269     เมื่อวันที่ 10 ส.ค.61  เวลา 10.00 น. พ.อ.เฉลิมพล  ประเสริฐกุล ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.12  พร้อมด้วยข้าราชการกำลังพลนายทหาร  นายสิบ  พลทหาร  กำลังพลสำรอง  และ  นศท. ศูนย์ฝึกย่อยกลุ่ม  ร.ร.มารีวิทยาปราจีนบุรี  ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์  พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา  12 สิงหาคม  2561 ณ บก.ศฝ.นศท.มทบ.๑๒  อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่  19 ก.ค.61  เวลา 10.00 น. ศฝ.นศท.มทบ.๑๒  ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู นศท. ประจำปีการศึกษา 2561  ณ  ศูนย์ฝึกย่อย  ร.ร.นวมราชานุสรณ์  อ.เมือง  จ.นครนายก  โดยได้เรียนเชิญ  พล.ต.ศตวรรษ  รามดิษฐ์  ผบ.มทบ.12 เป็นประธานในพิธีฯ และมี...

       เมื่อวันที่ 12 ก.ค.61 เวลา 0900  ศฝ.นศท.มทบ.12 ได้นำ นศท.ชั้นปีที่ 2 – 3 (ชาย, หญิง)  ศูนย์ฝึกย่อย  ร.ร.นวมราชานุสรณ์  และ  ศูนย์ฝึกย่อย  ร.ร.นครนายกวิทยาคม  จำนวน  530 นาย ร่วมกับสภากาชาดไทยจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา  28 กรกฎาคม 2561  ณ ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 

       เมื่อวันที่ 11 ก.ค.61  เวลา 0900  ศฝ.นศท.มทบ.12  ได้ดำเนินการจัด  นศท. (รด.จิตอาสา) ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี  จำนวน 20 นาย  ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดปราจีนบุรี  ข้าราชการทหาร ตำรวจ  ผู้นำชุมชน  อาสาสมัคร  และประชาชนในพื้นที่  จำนวน 300 คน  ทำกิจกรรมตามโครงการ  "เราทำความดีด้วยหัวใจ"  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร