เมื่อ 23  พ.ค. 61  พล.ต.ธนศักดิ์ ชื่นอิ่ม  เจ้ากรมการทหารสารวัตร ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย พัน.สห.12 โดยได้รับชมการสาธิตการฝึกของหน่วยทหารสารวัตร ณ สนามฝึก พัน.สห.12 จากนั้นได้พบปะและชี้แจงกำลังพลเหล่าทหารสารวัตรในพื้นที่ จว.ปราจีนบุรี และร่วมถ่ายภาพกับกำลังพล

        เมื่อ 25 พ.ค.61 พ.ท.พงศกร เพียรมาก ผบ.พัน.สห.12 มอบสับปะรดให้แก่กำลังพลของหน่วย ฯ ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกร รับซื้อสับปะรดในพื้นที่ภาคกลาง โดยส่วนที่เหลือจะนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP สร้างรายได้ให้ครอบครัวกำลังพลต่อไป  

   เมื่อ 15 พ.ค. 61 พัน.สห.12 ได้จัดพิธี รับ - ส่งหน้าที่ ผบ.พัน.สห.12 ระหว่าง พ.อ.ยุทธนา เลาคำ และ พ.ท.พงศกร เพียรมาก โดยมีกำลังพล พัน.สห.12 ร่วมพิธีโดยพร้อมกัน

    เมื่อ 15 พ.ค.61 พ.ท.พงศกร เพียรมาก ผบ.พัน.สห.12 ได้พบปะและชี้แจงกำลังพล พัน.สห.12 และได้เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของจังหวัดปราจีนบุรี และค่ายจักรพงษ์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ผบ.พัน.สห.12 

       เนื่องในวันที่ 27 มีนาคมของทุกปี เป็นวันทหารสารวัตร โดย พ.ท.ยุทธนา เลาคำ ผบ.พัน.สห.12 ข้าราชการ และครอบครัว ได้จัดพิธีวันทหารสารวัตรขึ้นเพื่อรำลึกถึง สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าจิระประวัติวรเดช ซึ่่งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ ได้กำเนิดทหารสารวัตรขึ้นเป็นครั้งแรก