ที่อยู่:
มณฑลทหารบกที่ 12 ค่ายจักรพงษ์ ต.ดงพระราม
เมืองปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
25000
ไทย
โทรศัพท์:
037-475240-2
โทรสาร:
037-475208