คำสั่งเงินเดือนครึ่งปีหลัง (1 ต.ค.61)

นายทหารสัญญาบัตร
คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 1397/61 บัญชีเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการชั้นสัญญาบัตรตามบัญชีเยียวยา รับค่าตอบแทนพิเศษ new icon


นายทหารประทวน มทบ.12
520/61 เลื่อนเงินเดือนรับค่าตอบแทนพิเศษและรับการเลื่อนชั้นเงินเดือนตามบัญชีการเยียวยา new icon
521/61 ไม่เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร new icon
522/61 งดเลื่อนชั้นเงินเดือน new icon
523/61 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ new icon
524/61 งดเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ new icon
525/61 เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ new icon

ขออภัยในความไม่สะดวก
รับรหัสแตกไฟล์ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     

   
คำสั่งเงินเดือนครึ่งปีแรก (1 เม.ย.61)

นายทหารสัััญญาบัตร
คำสั่ง ทบ.ที่ 424/61 บัญชีเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการชั้นสัญญาบัตรตามบัญชีเยียวยา รับค่าตอบแทนพิเศษ
คำสั่ง ทบ.ที่ 425/61 ไม่เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการชั้นสัญญาบัตร


นายทหารประทวน มทบ.12
  คำสั่งที่ 189/61 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร รับค่าตอบแทนพิเศษ และรับการเลื่อนชั้นเงินเดือนตาม บัญชีการเยียวยา

  คำสั่งที่ 190/61 ไม่เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร

  คำสั่งที่ 191/61 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

คำสั่งที่ 192/61 ไม่เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ


ขออภัยในความไม่สะดวก
รับรหัสแตกไฟล์ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.