เมื่อ 21 ก.พ.61 พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 ร่วมกับ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผวจ.ป.จ. ได้ลงพื้นที่ kick off การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ บ้านยาง หมู่ 17 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จว.ป.จ.