เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2561 ศูนย์การศึกษาค่ายจักรพงษ์ มณฑลทหารบกที่ 12 นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองปราจีนบุรี เพื่ออบรมเรื่องความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และบูรณาการเรียนรู้เรื่อง ยาเสพติด ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

     เมื่อวันที่ 5  ก.ค.61 มทบ.12 ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานศูนย์การศึกษาของ ทบ. ได้เดินทางมาตรวจประเมินผลการดำเนินงานศูนย์การศึกษาค่ายจักรพงษ์  ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 61 เวลา 1900 ครูประจำกลุ่มนักศึกษา กศน.มทบ.12 เข้าพบแนะนำตัวต่อนักเรียนทหารใหม่ผลัด 1/61 และตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพื่อลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

        วันอาทิตย์ที่ 8 เม.ย. 61 ศูนย์การเรียนรู้ มทบ.12  ได้นำนักศึกษา กศน. มทบ.12 จำนวน 30 นาย เข้าร่วมโครงการ ของ กศน.อำเภอเมืองปราจีนบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง "โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนบูรณา"  ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดปราจีนบุรี     

     วันที่17 และ 18 มีนาคม 2561 นักศึกษาทหารกศน.มทบ.12 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560  ได้รับการตรวจเยี่ยมจากคณะ กศน.ส่วนกลาง ผอ.กศน.อำเภอ  และผอ.กศน. จังหวัดปราจีนบุรีการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยขอบขอบคุณทุกท่านค่ะ 

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.พลตรี ศตวรรษ  รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 เป็นประธานในพิธีเปิด กศน.อ.เมืองปราจีนบุรี จัดโครงการค่ายนักศึกษา กศน.ขั้นพื้นฐานเรียนรู้งานหมู่บ้านพัฒนาชุมชนสังคมดีเด่น นอกสถานที่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองขนาก ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จว.ปราจีนบุรี ให้กับกลุ่มทหารกองประจำการ