153715165611 news image3    เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2561 กศน.อำเภอเมืองปราจีนบุรี โดยนายสมบูรณ์ เหล่าวงศ์วัฒนา ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอเมืองปราจีนบุรี และครูประจำกลุ่มทหาร จัดการทดสอบผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ประจำปี 2561 นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองปราจีนบุรี ในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี นายธิติพนธ์ ระลอกแก้ว ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดปราจีนบุรี เดินทางมานิเทศการสอบปลายภาค ณ สนามสอบ ร.2 พัน 3 รอ.new icon

57255        เมื่อวันที่ 01 ก.ย.61เวลา 09.00 น. ครูประจำกลุ่ม กศน.มทบ.12 นำทหารกองประจำการที่เป็นนักศึกษา กศน.มทบ.12 ร่วมโครงการติวเข้มรายวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และทักษะการเรียนรู้ เพื่อสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ร.2 พัน.1 รอ.

Nnet26สค61 ๑๘๐๘๒๗ 0007    วันอาทิตย์ที่  26 ส.ค. 61 ครูประจำกลุ่ม กศน.มทบ.12 นำนักเรียนทหหารกองประจำการ  ผลัด 2/59  สอบ N-Net ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  จำนวน 45 นาย 

 

สปดาวทย ๑๘๐๘๑๐ 0015    วันพฤหัสสบดีที่ 9 ส.ค.61 เวลา 06.00-16.00 น. ศูนย์การศึกษาค่ายจักรพงษ์ นำพลทหารกองประจำการที่เรียน กศน. หน่วย รพ.ค่ายจักรพงษ์ ,ศฝ.นศท.มทบ.12 , พัน.สห.12, ร้อย.มทบ.12 และ บก.มทบ.12  จำนวน 20 นาย เข้าร่วมโครงการค่ายสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดโดย

ปองกนอบตภย ๑๘๐๘๐๖ 0004

     วันอาทิตย์ที่ 5 ส.ค. 61 เวลา 80.30 น. ศูนย์การศึกษาค่ายจักรพงษ์ จัดให้กำลังพลทหารกองประจำการที่ศึกษา กศน.   หน่วย รพ.ค่ายจักรพงษ์, ศฝ.นศท.มทบ.12, พัน.สห.12, ร้อย.มทบ.12 และ บก.มทบ.12 เข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียนเพื่อรู้ การป้องกันอุบัติภัยร่วมกับนักศึกษากศน.พลเรือน จำนวน 180 คน  จัดโครงการโดย กศน.อำเภอเมืองปราจีนบุรี ณ สโมสรนายทหารค่ายจักรพงษ์ 

    เมื่อวันพุธที่ 1 ส.ค. 61 เวลา 10.00 น. พ.อ.สมศักดิ์  ทองสุขเจริญ รอง เสธ.มทบ.12 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่าย STEM ศึกษาเทคโนโลยีการจัดการน้ำในสวนเกษตรโดยมือถือ และการทำตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอนุรักษ์พลังงานจากการจัดทำโครงการ STEM 

         เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2561 ศูนย์การศึกษาค่ายจักรพงษ์ มณฑลทหารบกที่ 12 นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองปราจีนบุรี เพื่ออบรมเรื่องความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และบูรณาการเรียนรู้เรื่อง ยาเสพติด ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561