วันที่ 28 พ.ค. 61 เวลา 1330 น. พ.อ.คิมห์  อิทธิกุล  ผอ.รพ.ค่ายจักรพงษ์ เป็นประธานในพิธี ประกาศอัตลักษณ์ รพ.คุณธรรม ฯ โดยมีหน่วยงานภายใน รพ.ค่ายจักรพงษ์ เข้าร่วมประกาศอัตลักษณ์ ของหน่วยงาน ในกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง 

    วันที่ 25 พ.ค.61 เวลา 07.00 น. คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม ได้จัดกิจกรรมตัดบาตรภายในโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ โดยมีแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ รวมถึงผู้ป่วย และญาติ ที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ ร่วมตักบาตรในวันนี้ 

     เมื่อวันที่ 30 เม.ย.61 เวลา 0900 น. พ.อ.คิมห์ อิทธิกุล ผอ.รพ.ค่ายจักรพงษ์ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและสมุดเงินฝากพลทหารกองประจำการ ที่จะปลดจากทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุน ในวันที่ 30 เม.ย.61  ณ ห้องประชุม รพ.ค่ายจักรพงษ์ 

เมื่อวันที่ 12 เม.ย.61 พ.อ.คิมห์  อิทธิกุล ผอ.รพ.ค่ายจักรพงษ์ ร่วมกับกำลังพล จัดพิธีทำบุญ สรงน้ำหลวงพ่อขาว และรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 

   ประกาศจากแผนกเวชระเบียน รพ.ค่ายจักรพงษ์ เนื่องด้วยกรมบัญชีกลาง ปรับรูปแบบการให้ใช้สิทธิจ่ายตรงรูปแบบใหม่ โดยเปลี่ยนจากระบบสแกนลายนิ้วมือเป็นใช้บัตรประชาชนรูปแบบใหม่ ดังนั้นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ของผู้ขอใช้สิทธิจ่ายตรง กรุณานำบัตรประชาชน พร้อมบัตรโรงพยาบาลมายื่นทุกครั้งที่มาใช้บริการ หากไม่นำมาผู้ใช้บริการ ต้องชำระค่ารักษาพยาบาลเป็นเงิน เเล้วนำใบเสร็จไปเบิกคืนที่ต้นสังกัด เริ่ม 4 พ.ค.61 นี้.... 

        เมื่อวันที่ 7 มี.ค.61 รพ.ค่ายจักรพงษ์ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกรมแพทย์ทหารบก นำโดย พ.อ.คทาวุธ ดีปรีชา และทีมตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางด้านอาชีวอนามัย ให้การตรวจสอบด้าน แสงสว่าง  เสียงรบกวน และบรรยากาศในหน่วยงาน เพื่อสุขภาพด้านอาชีวอนามัยของบุคลากร 

       เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 พ.อ.คิมห์  อิทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์  เข้ารับประกาศนียบัตร ต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ( Reaccredit ) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  ณ. ศูนย์ประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี