ด้วย พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 ได้มีโครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารโรงเรียน ทบอ.จักรพงษ์พิทยาลัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และสร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดความสวยงาม โดยเป็นไปตามความต้องการของนักเรียน ซึ่งสีต่างๆ ของอาคารทำให้ดูสดใส การซ่อมปรับปรุงครั้งนี้ มีการเปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนเสาปูน ทาสีภายในและภายนอก อาคารเรียน ซ่อมระบบประปาห้องน้ำ โดยโครงการเริ่มตั้งแต่เดือน มี.ค.61 เป็นต้นมา

ตึกจุลจักรพงษ์ (อาคารเขียว)

มีการปรับปรุง ทาสีทั้งภายใน และภายนอก

        

อาคารนริศรา จักรพงษ์(อาคารชมพู)

มีการปรับปรุง ทาสีทั้งภายใน และภายนอก

         

และปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์(อาคารสีม่วง)

มีการปรับปรุง เปลี่ยนหลังคากระเบื้องทั้งหมด ซ่อมปรับปรุงห้องน้ำ ทาสีทั้งภายใน และภายนอก

        

อาคารอนุบาล (สีฟ้า)

มีการปรับปรุง เปลี่ยนหลังคากระเบื้องทั้งหมด เปลี่ยนเสาปูน  ทาสีทั้งภายใน และภายนอก

        

ศาลาขาว (สีขาว)

มีการปรับปรุงทาสีทั้งภายใน และภายนอก

        

 

ศาลาพักรอรถ (สีขาว)

มีการปรับปรุงทาสีทั้งภายใน และภายนอก

        

ห้องน้ำช่อง 5

มีการปรับปรุงระบบประปา และระบบระบายน้ำ