พิธีขอขมาลาอุปสมบทประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 13 ก.ค.61
พิธีมอบหมวกทรงอ่อนสีดำ ให้กับทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61
เมื่อวันที่ 10 ก.ค.61 ณ สนามหน้า บก.มทบ.12
พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 ได้กรุณาประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน
วันพุธที่ 4 ก.ค.61
พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพลที่มีวันเกิดในเดือน มิ.ย.
วันพุธที่ 4 ก.ค.61
พ.อ.ดิฐพงษ์ เจริญวงศ์ รอง ผบ.มทบ.12 เป็นผู้แทน ร่วมงานรณรงค์พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมตามแนวทางประชารัฐ
เมื่อ 20 มิ.ย.61 ณ ที่สาธารณประโยชน์ หนองกระเดาทราย อ.กบินทร์บุรี
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และพิธีพวางพวงมาลาสักการะพระอนุสาวรีย์เนื่องวันคล้ายวันเสด็จทิวงคตของ จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
13 มิ.ย.61 ณ บริเวณลานพระอนุสาวรย์ จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
พ.อ.ดิฐพงษ์ เจริญวงศ์ รอง ผบ.มทบ.12 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.12 นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ อ.ประจันตคาม ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10
วันที่ 31พ.ค.61 ณ อบต. เกาะลอย อ.ประจันตคาม
ศฝ.นศท.มทบ.12 ได้ดำเนินการรับสมัคร และรับรายงานตัว นศท. ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ฝึกย่อย ร.ร.วัดโสธรวรารามวรวิหาร
วันที่ 30 พ.ค.61
การอบรม โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ
เมื่อ 24 พ.ค.61 ณ สโมสรนายทหารค่ายจักรพงษ์
พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 และคณะฯ ร่วมต้อนรับ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทางทหาร
ในวันที่ 15 และ 16 มี.ค. 2561

  เมื่อ 24 พ.ค.61 ผบ.มทบ.12 เป็นประธานในการมอบอุปกรณ์ประกอบเลี้ยงให้กับหน่วยประกอบเลี้ยง มทบ.12 โดยมี รอง ผบ.มทบ.12,รอง เสธ.มทบ.12,ผบ.นขต.มทบ.12 และ เจ้าหน้าที่หน่วยประกอบเลี้ยงฯ ร่วมพิธี 

   เมื่อ 27 เม.ย.61 เวลา 0830 พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 นำคณะนายทหาร และกำลังพล ร่วมพิธีส่งมอบเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ณ บริเวณสวนสุขภาพแสงส่องหล้า ค่ายจักรพงษ์ โดยรับมอบอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย จาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม จว.ป.จ. 

    เมื่อวันที่ 27 เม.ย.61 เวลา 1500 พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 เป็นประธานในพิธีอำลาผู้บังคับบัญชาของพลทหารกองประจำการรุ่นปี 2559 และ 2560 โดยมี นายทหาร นายสิบ และลูกจ้าง เข้าร่วมพิธี ณ สนามหน้ากองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 12 

    เมื่อ 25 เม.ย.61 เวลา 0830 พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 นำคณะนายทหารฯ และกำลังพล มทบ.12 ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านพระ อ.เมือง จว.ปราจีนบุรี  โดยมี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผวจ.ป.จ. เป็นประธานในพิธี ฯ  

    เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อํานวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารขององค์การทหารผ่านศึก ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม มณฑลทหารบกที่ 12 ค่ายจักรพงษ์ เพื่อรับทราบ ผลการดําเนินงานของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจ แก่ผู้ปฏิบัติงาน และได้มีโอกาสพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัวอย่างใกล้ชิด เพื่อ..... 

     ในห้วงวันที่ 11-16 เม.ย.61 มทบ.12 ได้จัดชุดบริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวก และตรวจสอบความเรียบร้อยในสถานที่จัดงานเทศกาลสงกรานต์ ด่านตรวจ/จุดบริการประชาชน ร่วมกับ จนท.ตำรวจ, สารวัตรกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, จนท.กู้ชีพมูลนิธิต่าง ๆ ในพื้นที่ อ.เมือง อ.บ้านสร้าง อ.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมโหสถ อ.ประจันตคาม อ.กบินทรบุรี และ อ.นาดี อำนวยความสะดวกด้านการจราจร แก้ไขปัญหารถเสีย บริการเครื่องดื่มและข้อมูลเรื่องเส้นทางให้กับประชาชน 

   เมื่อวันที่ 4 เม.ย.61 เวลา 1100 มทบ.12 ได้สนับสนุนกำลังพล รถดับเพลิง รถน้ำ และรถพยาบาล เข้าร่วมการฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยในศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน