ต้อนรับคณะชุดตรวจมาตรฐานการปฏิบัติหน่วยฝึกวิชาทหาร และสถานศึกษาวิชาทหาร
วันที่ 19 ก.ย.61 ณ ศฝ.นศท.มทบ.12
มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนจำนวน 45 ชุด
หมู่ 3,9,10 ต.ศรีจุฬา จว.น.ย.
กรอกกระสอบทรายเพื่อสร้างแนวกั้นน้ำ ณ บริเวณศาลเยาวชน
ต.บางบริบูรณ์ อ.เมือง จว.ป.จ
ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำป่าเขาใหญ่ไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือน
ต.หนองแก้ว ต.โพธิ์งาม และ ต.บุฝ้าย จว.ป.จ.
กำจัดผักตบชวาที่ขวางทางเดินน้ำบริเวณคลองบ้านนา
เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 61 สะพานวัดหนองเคี่ยม
ให้การช่วยเหลือผู้รับผลกระทบน้ำท่วม
วันที่ 28 ส.ค.61 ที่ อ.กบินทร์บุรี (เมืองเก่า)
ให้การช่วยเหลือประชาชนเดือดร้อนจากน้ำท่วม
จว.นครนายก
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙
วันที่ 17 ส.ค.61 ณ บริเวณทางเข้าออกหน้าค่ายจักรพงษ์
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ณ อาคาร 95 ปี รร.ป.ร.อ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
9 ส.ค.61
โครงการค่าย STEM ศึกษาเทคโนโลยีการจัดการน้ำในสวนเกษตรโดยมือถือ
1 ส.ค.61 ณ สโมสรนายทหารค่ายจักรพงษ์
พิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
วันที่ 23 ก.ค.61 ณ สโมสรนายทหารค่ายจักรพงษ์
กิจกรรมพิธีไหว้ครู นศท. ประจำปีการศึกษา 2561
มื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ค.61 ณ ศูนย์ฝึกย่อย ร.ร.นวมราชานุสรณ์ อ.เมือง จ.นครนายก
พิธีขอขมาลาอุปสมบทประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 13 ก.ค.61
พิธีมอบหมวกทรงอ่อนสีดำ ให้กับทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61
เมื่อวันที่ 10 ก.ค.61 ณ สนามหน้า บก.มทบ.12
พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 ได้กรุณาประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน
วันพุธที่ 4 ก.ค.61
พ.อ.ดิฐพงษ์ เจริญวงศ์ รอง ผบ.มทบ.12 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.12 นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ อ.ประจันตคาม ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10
วันที่ 31พ.ค.61 ณ อบต. เกาะลอย อ.ประจันตคาม
พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพลที่มีวันเกิดในเดือน มิ.ย.
วันพุธที่ 4 ก.ค.61
พ.อ.ดิฐพงษ์ เจริญวงศ์ รอง ผบ.มทบ.12 เป็นผู้แทน ร่วมงานรณรงค์พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมตามแนวทางประชารัฐ
เมื่อ 20 มิ.ย.61 ณ ที่สาธารณประโยชน์ หนองกระเดาทราย อ.กบินทร์บุรี
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และพิธีพวางพวงมาลาสักการะพระอนุสาวรีย์เนื่องวันคล้ายวันเสด็จทิวงคตของ จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
13 มิ.ย.61 ณ บริเวณลานพระอนุสาวรย์ จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
ศฝ.นศท.มทบ.12 ได้ดำเนินการรับสมัคร และรับรายงานตัว นศท. ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ฝึกย่อย ร.ร.วัดโสธรวรารามวรวิหาร
วันที่ 30 พ.ค.61
การอบรม โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ
เมื่อ 24 พ.ค.61 ณ สโมสรนายทหารค่ายจักรพงษ์
พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 และคณะฯ ร่วมต้อนรับ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทางทหาร
ในวันที่ 15 และ 16 มี.ค. 2561

 width=     เนื่องในวันที่ 13 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จทิวงคตของ จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ โดยทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดค่ายจักรพงษ์ อันเป็นค่ายทหารแบบตะวันตกแห่งแรกของกองทัพบก พระองค์ ฯ เสด็จทิวงคตเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2463 ประเทศสิงคโปร์ 

width=      เมื่อ 29 มิ.ย.61 มว.รส.ที่ 1 ชุดที่ 1 จัด จนท.รส. ร่วมกับ จนท.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day รวมพลคนอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อทำความสะอาด และดูแลสิ่งแวดล้อมภายใน รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี   

    เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.61 เวลา 14.00 น. พ.อ.ดิฐพงษ์ เจริญวงศ์ รอง ผบ.มทบ.12(2) เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.12 พร้อมคณะนายทหาร ร่วมต้อนรับ พล.ต.สุรศักดิ์ ศุขะ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน ทบ. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านกิจการพลเรือนของ มทบ.12 ณ พระอนุสาวรีย์เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ 

        ในอังคารที่ 4 ก.ค.61 พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 ได้กรุณาประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน พร้อมทั้งให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลต่อไป  

width="190"      เมื่อวันที่  4 ก.ค.61 พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพลในส่วนของกองบัญชาการ ส่วนราชการ ร้อย.มทบ.12 กอง รจ.มทบ.12 และ มว.ดย.มทบ.12 ที่มีวันเกิดในเดือน มิ.ย. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป 

    เมื่อวันที่ 31พ.ค.61 พ.อ.ดิฐพงษ์  เจริญวงศ์ รอง ผบ.มทบ.12  เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.12 นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ อ.ประจันตคาม ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 เพื่อความเป็นสิริมงคล ความร่มรื่น ความสวยงาม และเพิ่มพื้นที่สีเขียว  เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ตามโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน  ณ  อบต. เกาะลอย  อ.ประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี  โดยมี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผวจ.ป.จ. เป็นประธาน 

     เมื่อวันที่ 31 พ.ค.61 พ.อ.ดิฐพงษ์ เจริญวงศ์ รอง ผบ.มทบ.12 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.12 นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกิจกรรมขุดลอกวัชพืช กำจัดผักตบชวา ปรับภูมิทัศน์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ณ ประตูระบายน้ำสัมพันธ์ คลองท่าแห ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม จว.ป.จ. โดยมี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผวจ.ป.จ. เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 500 คน