ต้อนรับคณะชุดตรวจมาตรฐานการปฏิบัติหน่วยฝึกวิชาทหาร และสถานศึกษาวิชาทหาร
วันที่ 19 ก.ย.61 ณ ศฝ.นศท.มทบ.12
มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนจำนวน 45 ชุด
หมู่ 3,9,10 ต.ศรีจุฬา จว.น.ย.
กรอกกระสอบทรายเพื่อสร้างแนวกั้นน้ำ ณ บริเวณศาลเยาวชน
ต.บางบริบูรณ์ อ.เมือง จว.ป.จ
ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำป่าเขาใหญ่ไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือน
ต.หนองแก้ว ต.โพธิ์งาม และ ต.บุฝ้าย จว.ป.จ.
กำจัดผักตบชวาที่ขวางทางเดินน้ำบริเวณคลองบ้านนา
เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 61 สะพานวัดหนองเคี่ยม
ให้การช่วยเหลือผู้รับผลกระทบน้ำท่วม
วันที่ 28 ส.ค.61 ที่ อ.กบินทร์บุรี (เมืองเก่า)
ให้การช่วยเหลือประชาชนเดือดร้อนจากน้ำท่วม
จว.นครนายก
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙
วันที่ 17 ส.ค.61 ณ บริเวณทางเข้าออกหน้าค่ายจักรพงษ์
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ณ อาคาร 95 ปี รร.ป.ร.อ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
9 ส.ค.61
โครงการค่าย STEM ศึกษาเทคโนโลยีการจัดการน้ำในสวนเกษตรโดยมือถือ
1 ส.ค.61 ณ สโมสรนายทหารค่ายจักรพงษ์
พิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
วันที่ 23 ก.ค.61 ณ สโมสรนายทหารค่ายจักรพงษ์
กิจกรรมพิธีไหว้ครู นศท. ประจำปีการศึกษา 2561
มื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ค.61 ณ ศูนย์ฝึกย่อย ร.ร.นวมราชานุสรณ์ อ.เมือง จ.นครนายก
พิธีขอขมาลาอุปสมบทประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 13 ก.ค.61
พิธีมอบหมวกทรงอ่อนสีดำ ให้กับทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61
เมื่อวันที่ 10 ก.ค.61 ณ สนามหน้า บก.มทบ.12
พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 ได้กรุณาประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน
วันพุธที่ 4 ก.ค.61
พ.อ.ดิฐพงษ์ เจริญวงศ์ รอง ผบ.มทบ.12 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.12 นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ อ.ประจันตคาม ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10
วันที่ 31พ.ค.61 ณ อบต. เกาะลอย อ.ประจันตคาม
พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพลที่มีวันเกิดในเดือน มิ.ย.
วันพุธที่ 4 ก.ค.61
พ.อ.ดิฐพงษ์ เจริญวงศ์ รอง ผบ.มทบ.12 เป็นผู้แทน ร่วมงานรณรงค์พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมตามแนวทางประชารัฐ
เมื่อ 20 มิ.ย.61 ณ ที่สาธารณประโยชน์ หนองกระเดาทราย อ.กบินทร์บุรี
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และพิธีพวางพวงมาลาสักการะพระอนุสาวรีย์เนื่องวันคล้ายวันเสด็จทิวงคตของ จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
13 มิ.ย.61 ณ บริเวณลานพระอนุสาวรย์ จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
ศฝ.นศท.มทบ.12 ได้ดำเนินการรับสมัคร และรับรายงานตัว นศท. ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ฝึกย่อย ร.ร.วัดโสธรวรารามวรวิหาร
วันที่ 30 พ.ค.61
การอบรม โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ
เมื่อ 24 พ.ค.61 ณ สโมสรนายทหารค่ายจักรพงษ์
พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 และคณะฯ ร่วมต้อนรับ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทางทหาร
ในวันที่ 15 และ 16 มี.ค. 2561

   ในวันที่ 28 พ.ค.61 เวลา 0900  พ.อ.วีรวัฒน ทองมั่นคง รอง ผบ มทบ.12 (1) นำกำลังพล พนักงานราชการ ลูกจ้างของ มทบ.12 และ นขต.ประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยสวดมนต์ แผ่เมตตา ฟังธรรมจากพระสงฆ์ ณ ศาสนสถานค่ายจักรพงษ์ 

       เมื่อ 24 พ.ค.61 มทบ.12 ได้จัดกำลังพลเข้ารับการอบรม โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย และความเป็นมาของจิตอาสา โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 1/61 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" ณ สโมสรนายทหารค่ายจักรพงษ์  จำนวน 360 นาย แบ่งเป็น นายทหาร 55 คน นายสิบ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ จำนวน 305 คน   โดยมี ผบ.มทบ.12 เป็นประธานฯ 

  เมื่อ 24 พ.ค.61 ผบ.มทบ.12 เป็นประธานในการมอบอุปกรณ์ประกอบเลี้ยงให้กับหน่วยประกอบเลี้ยง มทบ.12 โดยมี รอง ผบ.มทบ.12,รอง เสธ.มทบ.12,ผบ.นขต.มทบ.12 และ เจ้าหน้าที่หน่วยประกอบเลี้ยงฯ ร่วมพิธี 

   เมื่อ 27 เม.ย.61 เวลา 0830 พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 นำคณะนายทหาร และกำลังพล ร่วมพิธีส่งมอบเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ณ บริเวณสวนสุขภาพแสงส่องหล้า ค่ายจักรพงษ์ โดยรับมอบอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย จาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม จว.ป.จ. 

    เมื่อวันที่ 27 เม.ย.61 เวลา 1500 พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 เป็นประธานในพิธีอำลาผู้บังคับบัญชาของพลทหารกองประจำการรุ่นปี 2559 และ 2560 โดยมี นายทหาร นายสิบ และลูกจ้าง เข้าร่วมพิธี ณ สนามหน้ากองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 12 

    เมื่อ 25 เม.ย.61 เวลา 0830 พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 นำคณะนายทหารฯ และกำลังพล มทบ.12 ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านพระ อ.เมือง จว.ปราจีนบุรี  โดยมี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผวจ.ป.จ. เป็นประธานในพิธี ฯ  

    เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อํานวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารขององค์การทหารผ่านศึก ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม มณฑลทหารบกที่ 12 ค่ายจักรพงษ์ เพื่อรับทราบ ผลการดําเนินงานของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจ แก่ผู้ปฏิบัติงาน และได้มีโอกาสพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัวอย่างใกล้ชิด เพื่อ.....