กิจกรรมปลูกป่า/ ปลูกต้นไม้ “จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ”
วันที่ 21 ต.ค.61ณ อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เขื่อนห้วยโสมง) ต.แก่งดินสอ อ.นาดี
พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนาค่ายจักรพงษ์ ครบรอบ 99 ปี
วันที่ 16 ต.ค.61 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
13 ต.ค.61 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รร.ปรอ. อ.เมือง จว.ป.จ.
กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
วันที่ 13 ต.ค.61ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รร.ปรอ. อ.เมือง จว.ป.จ
รับมอบเมล็ดพันธุ์และปลูกต้นปอเทืองให้บานสะพรั่งทั่วทั้งแผ่นดิน
วันที่ 10 ต.ค.61
พิธีปิดการฝึกอบรมโครงการจัดตั้งและพัฒนาแกนนำภาคประชาชน ขั้นตอนที่ 2 ห้วงที่ 2 รุ่นที่ 2
วันที่ 10 ต.ค.61 ณ ห้องอบรม ร้อย.มทบ.12
พิธีลงนามเอกสารรับ-ส่งหน้าที่ และส่งมอบการบังคับบัญชา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12
วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ บก.มทบ.12
ต้อนรับคณะชุดตรวจมาตรฐานการปฏิบัติหน่วยฝึกวิชาทหาร และสถานศึกษาวิชาทหาร
วันที่ 19 ก.ย.61 ณ ศฝ.นศท.มทบ.12
มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนจำนวน 45 ชุด
หมู่ 3,9,10 ต.ศรีจุฬา จว.น.ย.
กรอกกระสอบทรายเพื่อสร้างแนวกั้นน้ำ ณ บริเวณศาลเยาวชน
ต.บางบริบูรณ์ อ.เมือง จว.ป.จ
ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำป่าเขาใหญ่ไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือน
ต.หนองแก้ว ต.โพธิ์งาม และ ต.บุฝ้าย จว.ป.จ.
กำจัดผักตบชวาที่ขวางทางเดินน้ำบริเวณคลองบ้านนา
เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 61 สะพานวัดหนองเคี่ยม
ให้การช่วยเหลือผู้รับผลกระทบน้ำท่วม
วันที่ 28 ส.ค.61 ที่ อ.กบินทร์บุรี (เมืองเก่า)
ให้การช่วยเหลือประชาชนเดือดร้อนจากน้ำท่วม
จว.นครนายก
โครงการค่าย STEM ศึกษาเทคโนโลยีการจัดการน้ำในสวนเกษตรโดยมือถือ
1 ส.ค.61 ณ สโมสรนายทหารค่ายจักรพงษ์
พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 ได้กรุณาประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน
วันพุธที่ 4 ก.ค.61
พ.อ.ดิฐพงษ์ เจริญวงศ์ รอง ผบ.มทบ.12 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.12 นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ อ.ประจันตคาม ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10
วันที่ 31พ.ค.61 ณ อบต. เกาะลอย อ.ประจันตคาม
พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพลที่มีวันเกิดในเดือน มิ.ย.
วันพุธที่ 4 ก.ค.61
พ.อ.ดิฐพงษ์ เจริญวงศ์ รอง ผบ.มทบ.12 เป็นผู้แทน ร่วมงานรณรงค์พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมตามแนวทางประชารัฐ
เมื่อ 20 มิ.ย.61 ณ ที่สาธารณประโยชน์ หนองกระเดาทราย อ.กบินทร์บุรี
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และพิธีพวางพวงมาลาสักการะพระอนุสาวรีย์เนื่องวันคล้ายวันเสด็จทิวงคตของ จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
13 มิ.ย.61 ณ บริเวณลานพระอนุสาวรย์ จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ

       เมื่อ 24 พ.ค.61 มทบ.12 ได้จัดกำลังพลเข้ารับการอบรม โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย และความเป็นมาของจิตอาสา โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 1/61 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" ณ สโมสรนายทหารค่ายจักรพงษ์  จำนวน 360 นาย แบ่งเป็น นายทหาร 55 คน นายสิบ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ จำนวน 305 คน   โดยมี ผบ.มทบ.12 เป็นประธานฯ 

  เมื่อ 24 พ.ค.61 ผบ.มทบ.12 เป็นประธานในการมอบอุปกรณ์ประกอบเลี้ยงให้กับหน่วยประกอบเลี้ยง มทบ.12 โดยมี รอง ผบ.มทบ.12,รอง เสธ.มทบ.12,ผบ.นขต.มทบ.12 และ เจ้าหน้าที่หน่วยประกอบเลี้ยงฯ ร่วมพิธี 

   เมื่อ 27 เม.ย.61 เวลา 0830 พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 นำคณะนายทหาร และกำลังพล ร่วมพิธีส่งมอบเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ณ บริเวณสวนสุขภาพแสงส่องหล้า ค่ายจักรพงษ์ โดยรับมอบอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย จาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม จว.ป.จ. 

    เมื่อวันที่ 27 เม.ย.61 เวลา 1500 พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 เป็นประธานในพิธีอำลาผู้บังคับบัญชาของพลทหารกองประจำการรุ่นปี 2559 และ 2560 โดยมี นายทหาร นายสิบ และลูกจ้าง เข้าร่วมพิธี ณ สนามหน้ากองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 12 

    เมื่อ 25 เม.ย.61 เวลา 0830 พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 นำคณะนายทหารฯ และกำลังพล มทบ.12 ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านพระ อ.เมือง จว.ปราจีนบุรี  โดยมี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผวจ.ป.จ. เป็นประธานในพิธี ฯ  

    เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อํานวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารขององค์การทหารผ่านศึก ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม มณฑลทหารบกที่ 12 ค่ายจักรพงษ์ เพื่อรับทราบ ผลการดําเนินงานของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจ แก่ผู้ปฏิบัติงาน และได้มีโอกาสพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัวอย่างใกล้ชิด เพื่อ..... 

     ในห้วงวันที่ 11-16 เม.ย.61 มทบ.12 ได้จัดชุดบริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวก และตรวจสอบความเรียบร้อยในสถานที่จัดงานเทศกาลสงกรานต์ ด่านตรวจ/จุดบริการประชาชน ร่วมกับ จนท.ตำรวจ, สารวัตรกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, จนท.กู้ชีพมูลนิธิต่าง ๆ ในพื้นที่ อ.เมือง อ.บ้านสร้าง อ.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมโหสถ อ.ประจันตคาม อ.กบินทรบุรี และ อ.นาดี อำนวยความสะดวกด้านการจราจร แก้ไขปัญหารถเสีย บริการเครื่องดื่มและข้อมูลเรื่องเส้นทางให้กับประชาชน 

   เมื่อวันที่ 4 เม.ย.61 เวลา 1100 มทบ.12 ได้สนับสนุนกำลังพล รถดับเพลิง รถน้ำ และรถพยาบาล เข้าร่วมการฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยในศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน