พิธีขอขมาลาอุปสมบทประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 13 ก.ค.61
พิธีมอบหมวกทรงอ่อนสีดำ ให้กับทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61
เมื่อวันที่ 10 ก.ค.61 ณ สนามหน้า บก.มทบ.12
พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 ได้กรุณาประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน
วันพุธที่ 4 ก.ค.61
พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพลที่มีวันเกิดในเดือน มิ.ย.
วันพุธที่ 4 ก.ค.61
พ.อ.ดิฐพงษ์ เจริญวงศ์ รอง ผบ.มทบ.12 เป็นผู้แทน ร่วมงานรณรงค์พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมตามแนวทางประชารัฐ
เมื่อ 20 มิ.ย.61 ณ ที่สาธารณประโยชน์ หนองกระเดาทราย อ.กบินทร์บุรี
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และพิธีพวางพวงมาลาสักการะพระอนุสาวรีย์เนื่องวันคล้ายวันเสด็จทิวงคตของ จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
13 มิ.ย.61 ณ บริเวณลานพระอนุสาวรย์ จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
พ.อ.ดิฐพงษ์ เจริญวงศ์ รอง ผบ.มทบ.12 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.12 นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ อ.ประจันตคาม ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10
วันที่ 31พ.ค.61 ณ อบต. เกาะลอย อ.ประจันตคาม
ศฝ.นศท.มทบ.12 ได้ดำเนินการรับสมัคร และรับรายงานตัว นศท. ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ฝึกย่อย ร.ร.วัดโสธรวรารามวรวิหาร
วันที่ 30 พ.ค.61
การอบรม โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ
เมื่อ 24 พ.ค.61 ณ สโมสรนายทหารค่ายจักรพงษ์
พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 และคณะฯ ร่วมต้อนรับ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทางทหาร
ในวันที่ 15 และ 16 มี.ค. 2561

      เมื่อวันที่  10 เม.ย.61  เวลา 0930 พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 ได้จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย ณ ศาสนสถาน มทบ.12 โดยในพิธีได้มีการจัดกิจกรรมขบวนแห่พระพุทธรูป ร่วมรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า ตามนโยบายของกองทัพบกและ....

   เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 นักเรียน โรงเรียนชิตใจชื่น, วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี, วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี, รร.จักรพงษ์, โรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้ว และ โรงเรียนศรีมโหสถ ซึ่งเข้าฝึกโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561 เข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ในพื้นที่ค่ายจักรพงษ์ ซึ่งเป็นค่ายทหารแบบตะวันตกแห่งแรกของประเทศไทย 

    เมื่อวันที่ 27 มี.ค.61 พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐฺ์ ผบ.มทบ.12 เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2561 ให้กับนายทหารสายงานสัสดีในพื้นที่ มทบ.12 โดยมี รอง ผบ.มทบ.12 เสธ.มมทบ.12 หน.ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.12  หก.กกพ.มทบ.12 เข้าร่วมประชุม 

     เมื่อวันที่ 20 มี.ค.61 พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 พร้อมด้วยคณะนายทหาร  กอ.รมน.จว.ป.จ. ปลัดจังหวัด และผู้แทนจากอำเภอต่างๆในพื้นที่ จว.ป.จ. ร่วมพิธีมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติของกำลังพลในชุดขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับตำบล ณ สโมสรนายทหาร ค่ายจักรพงษ์ 

     เมื่อ 15 มี.ค. 2561 พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 และคณะฯ ร่วมต้อนรับ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเดินทางมาปรึกษาข้อราชการและเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางค่ายทหาร ณ มณฑลทหารบกที่ 12 

     มณฑลทหารบกที่ 12 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการอำเภอ และ ประชาชน สำรวจแหล่งน้ำพร้อมประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนให้เฝ้าระวังบุตรหลานในช่วงปิดเทอม ทั้ง 7 อำเภอของ จ.ปราจีนบุรี โดยดำเนินการ ปักป้ายแจ้งเตือน ติดตั้งเครื่องมือเตือนภัย ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิต และปักธงแสดงพื้นที่อันตราย เพื่อป้องกันการสูญเสียจากการจมน้ำของ บุตร หลาน  

     เมื่อวันที่ 3 เม.ย.61 เวลา 1545 พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 และคณะ ฯ ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 ณ   ศาลาการเปรียญวัดหลวงปรีชากูล   อำเภอเมืองปราจีนบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี    โดยมี พ.ท. ณัฐฐา นวลศรีฉาย ผบ.ม.4 พัน.11 รอ. เป็นประธานกรรมการตรวจเลือก ฯ จังหวัดปราจีนบุรี คณะที่ 2