ต้อนรับคณะชุดตรวจมาตรฐานการปฏิบัติหน่วยฝึกวิชาทหาร และสถานศึกษาวิชาทหาร
วันที่ 19 ก.ย.61 ณ ศฝ.นศท.มทบ.12
มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนจำนวน 45 ชุด
หมู่ 3,9,10 ต.ศรีจุฬา จว.น.ย.
กรอกกระสอบทรายเพื่อสร้างแนวกั้นน้ำ ณ บริเวณศาลเยาวชน
ต.บางบริบูรณ์ อ.เมือง จว.ป.จ
ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำป่าเขาใหญ่ไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือน
ต.หนองแก้ว ต.โพธิ์งาม และ ต.บุฝ้าย จว.ป.จ.
กำจัดผักตบชวาที่ขวางทางเดินน้ำบริเวณคลองบ้านนา
เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 61 สะพานวัดหนองเคี่ยม
ให้การช่วยเหลือผู้รับผลกระทบน้ำท่วม
วันที่ 28 ส.ค.61 ที่ อ.กบินทร์บุรี (เมืองเก่า)
ให้การช่วยเหลือประชาชนเดือดร้อนจากน้ำท่วม
จว.นครนายก
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙
วันที่ 17 ส.ค.61 ณ บริเวณทางเข้าออกหน้าค่ายจักรพงษ์
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ณ อาคาร 95 ปี รร.ป.ร.อ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
9 ส.ค.61
โครงการค่าย STEM ศึกษาเทคโนโลยีการจัดการน้ำในสวนเกษตรโดยมือถือ
1 ส.ค.61 ณ สโมสรนายทหารค่ายจักรพงษ์
พิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
วันที่ 23 ก.ค.61 ณ สโมสรนายทหารค่ายจักรพงษ์
กิจกรรมพิธีไหว้ครู นศท. ประจำปีการศึกษา 2561
มื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ค.61 ณ ศูนย์ฝึกย่อย ร.ร.นวมราชานุสรณ์ อ.เมือง จ.นครนายก
พิธีขอขมาลาอุปสมบทประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 13 ก.ค.61
พิธีมอบหมวกทรงอ่อนสีดำ ให้กับทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61
เมื่อวันที่ 10 ก.ค.61 ณ สนามหน้า บก.มทบ.12
พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 ได้กรุณาประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน
วันพุธที่ 4 ก.ค.61
พ.อ.ดิฐพงษ์ เจริญวงศ์ รอง ผบ.มทบ.12 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.12 นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ อ.ประจันตคาม ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10
วันที่ 31พ.ค.61 ณ อบต. เกาะลอย อ.ประจันตคาม
พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพลที่มีวันเกิดในเดือน มิ.ย.
วันพุธที่ 4 ก.ค.61
พ.อ.ดิฐพงษ์ เจริญวงศ์ รอง ผบ.มทบ.12 เป็นผู้แทน ร่วมงานรณรงค์พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมตามแนวทางประชารัฐ
เมื่อ 20 มิ.ย.61 ณ ที่สาธารณประโยชน์ หนองกระเดาทราย อ.กบินทร์บุรี
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และพิธีพวางพวงมาลาสักการะพระอนุสาวรีย์เนื่องวันคล้ายวันเสด็จทิวงคตของ จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
13 มิ.ย.61 ณ บริเวณลานพระอนุสาวรย์ จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
ศฝ.นศท.มทบ.12 ได้ดำเนินการรับสมัคร และรับรายงานตัว นศท. ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ฝึกย่อย ร.ร.วัดโสธรวรารามวรวิหาร
วันที่ 30 พ.ค.61
การอบรม โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ
เมื่อ 24 พ.ค.61 ณ สโมสรนายทหารค่ายจักรพงษ์
พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 และคณะฯ ร่วมต้อนรับ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทางทหาร
ในวันที่ 15 และ 16 มี.ค. 2561

     ในห้วงวันที่ 11-16 เม.ย.61 มทบ.12 ได้จัดชุดบริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวก และตรวจสอบความเรียบร้อยในสถานที่จัดงานเทศกาลสงกรานต์ ด่านตรวจ/จุดบริการประชาชน ร่วมกับ จนท.ตำรวจ, สารวัตรกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, จนท.กู้ชีพมูลนิธิต่าง ๆ ในพื้นที่ อ.เมือง อ.บ้านสร้าง อ.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมโหสถ อ.ประจันตคาม อ.กบินทรบุรี และ อ.นาดี อำนวยความสะดวกด้านการจราจร แก้ไขปัญหารถเสีย บริการเครื่องดื่มและข้อมูลเรื่องเส้นทางให้กับประชาชน 

   เมื่อวันที่ 4 เม.ย.61 เวลา 1100 มทบ.12 ได้สนับสนุนกำลังพล รถดับเพลิง รถน้ำ และรถพยาบาล เข้าร่วมการฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยในศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน   

   เมื่อวันที่ 30 มี.ค.61 เวลา 17.00 น  พ.อ.ชัยธวัช สิทธิสุข หก.กกร.มทบ.12 เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12 ร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย และเปิดถนนสายวัฒนธรรม ตลาดย้อนยุค ตลาดเจ้าพระยา ณ ริมแม่น้ำปราจีนบุรี หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี ฯ 

     เมื่อวันที่ 6 เม.ย.61 เวลา 0830  พ.อ.ชัยธวัช สิทธิสุข หก.กกร.มทบ.12 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.12 นำคณะฯ ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด) ในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรี บรมราชวงศ์ ณ หอประชุมศูนย์ราชการ จว.ป.จ. โดยมี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผวจ.ป.จ. เป็นประธานในพิธีฯ  

     เมื่อ 11 เม.ย.61 เวลา 1400 พล.ต.ศตวรรษ  รามดิษฐ์  ผบ.มทบ.12 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่การตั้งด่านตรวจ/จุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุให้ห้วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมี จนท.ตร. จนท.ปกครอง  จนท.สาธารณสุข และ จนท.กู้ภัย ให้การต้อนรับ พร้องทั้งมอบสิ่งของ และ น้ำดื่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่  ณ สี่แยกหนองชะอม  ต.โคกไม้ลาย  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี  และตรวจสถานที่พักผ่อนของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจบริเวณหลังป้อมตำรวจสายตรวจโคกไม้ลาย ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  

        เมื่อวันที่ 4 เม.ย.61 เวลา 1300  พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา แม่ทัพภาคที่ 1 และคณะ ฯ ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2561   ณ   หอประชุมที่ว่าการอำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก  โดยมี  พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12  ให้การต้อนรับ และมี พ.ท. อิฐ ทิพยจันทร์ ผบ.ป.2 พัน.21 รอ. เป็นประธานกรรมการตรวจเลือก ฯ จังหวัดนครนายก 

เมื่อ 31 มี.ค.61 มทบ.12 ได้นำวงดนตรี ชป.กร.มทบ.12 ของ มว.ดย.มทบ.12. ร่วมแสดงดนตรีในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ถนนสายวัฒนธรรม ตลาดย้อนยุค ตลาดเจ้าพระยา ณ ริมแม่น้ำปราจีนบุรี หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี