พิธีขอขมาลาอุปสมบทประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 13 ก.ค.61
พิธีมอบหมวกทรงอ่อนสีดำ ให้กับทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61
เมื่อวันที่ 10 ก.ค.61 ณ สนามหน้า บก.มทบ.12
พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 ได้กรุณาประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน
วันพุธที่ 4 ก.ค.61
พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพลที่มีวันเกิดในเดือน มิ.ย.
วันพุธที่ 4 ก.ค.61
พ.อ.ดิฐพงษ์ เจริญวงศ์ รอง ผบ.มทบ.12 เป็นผู้แทน ร่วมงานรณรงค์พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมตามแนวทางประชารัฐ
เมื่อ 20 มิ.ย.61 ณ ที่สาธารณประโยชน์ หนองกระเดาทราย อ.กบินทร์บุรี
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และพิธีพวางพวงมาลาสักการะพระอนุสาวรีย์เนื่องวันคล้ายวันเสด็จทิวงคตของ จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
13 มิ.ย.61 ณ บริเวณลานพระอนุสาวรย์ จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
พ.อ.ดิฐพงษ์ เจริญวงศ์ รอง ผบ.มทบ.12 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.12 นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ อ.ประจันตคาม ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10
วันที่ 31พ.ค.61 ณ อบต. เกาะลอย อ.ประจันตคาม
ศฝ.นศท.มทบ.12 ได้ดำเนินการรับสมัคร และรับรายงานตัว นศท. ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ฝึกย่อย ร.ร.วัดโสธรวรารามวรวิหาร
วันที่ 30 พ.ค.61
การอบรม โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ
เมื่อ 24 พ.ค.61 ณ สโมสรนายทหารค่ายจักรพงษ์
พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 และคณะฯ ร่วมต้อนรับ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทางทหาร
ในวันที่ 15 และ 16 มี.ค. 2561

      ด้วยโรงเรียน ทบอ.จักรพงษ์พิทยาลัย ได้จัดงานวันแห่งความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มี.ค.2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรคิ 84 พรรษา โดย พ.อ.ดิฐพงษ์  เจริญวงศ์ ผู้จัดการฯ เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตร จำนวน 271 คน 

      เมื่อวันที่ 8 มี.ค.61 มทบ.12 ได้ช่วยเหลือประชาชนได้รับความเสียหายจากลมพายุฤดูร้อน ใน อ.ศรีมหาโพธิ จำนวน 3 หลัง โดย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ได้ดำเนินการให้ อบต. ให้มาดำเนินการช่วยเหลือชาวบ้านต่อไป 

      มทบ.12 และ ศฝ.มทบ.12 ได้จัดกำลังพล ครอบครัว ชมรมแม่บ้าน และมวลชน แต่งชุดไทยย้อนยุค ร่วมโครงการอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า สำนักพระราชวัง กทม. 

เมื่อ 7 มี.ค.61 ศฝ.นศท.มทบ.12 กระทำพิธีเปิดการฝึกครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561  และปฐมนิเทศครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ณ สนามฝึกและห้องเรียนต้นแบบ ศฝ.นศท.มทบ.12 ตามลำดับ โดยมี พ.อ.เฉลิมพล ประเสริฐกุล เป็นประธานในพิธี 

     เมื่อวันที่  7 มี.ค.61  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ รพ.ค่ายจักรพงษ์ จัดงานมหกรรมนำเสนอผลงานคุณภาพ ปี 2561 โดยมี พ.อ.คิมห์ อิทธิกุล ผอ.รพ.ค่ายจักรพงษ์ เป็นประธานในการเปิดงาน ในงานมีการจัดประกวดบอร์ดนิทรรศการนำเสนองานพัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ของแต่ละหน่วยงาน 

     เมื่อ 28 ก.พ.61 รด.จิตอาสา ปฏิบัติงานพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ ศาลาวัดราษฎร์รังษี บ.ถนนทอง หมู่ 9 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 

   เมื่อ 28 ก.พ.61 พ.อ.ชัยธวัช สิทธิสุข หก.กกร.มทบ.12 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.12 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณรอยพระพุทธบาทคู่ โบราณสถานสระมรกต จว.ป.จ. โดยมี รอง ผวจ.ป.จ. เป็นประธาน