พิธีขอขมาลาอุปสมบทประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 13 ก.ค.61
พิธีมอบหมวกทรงอ่อนสีดำ ให้กับทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61
เมื่อวันที่ 10 ก.ค.61 ณ สนามหน้า บก.มทบ.12
พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 ได้กรุณาประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน
วันพุธที่ 4 ก.ค.61
พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพลที่มีวันเกิดในเดือน มิ.ย.
วันพุธที่ 4 ก.ค.61
พ.อ.ดิฐพงษ์ เจริญวงศ์ รอง ผบ.มทบ.12 เป็นผู้แทน ร่วมงานรณรงค์พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมตามแนวทางประชารัฐ
เมื่อ 20 มิ.ย.61 ณ ที่สาธารณประโยชน์ หนองกระเดาทราย อ.กบินทร์บุรี
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และพิธีพวางพวงมาลาสักการะพระอนุสาวรีย์เนื่องวันคล้ายวันเสด็จทิวงคตของ จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
13 มิ.ย.61 ณ บริเวณลานพระอนุสาวรย์ จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
พ.อ.ดิฐพงษ์ เจริญวงศ์ รอง ผบ.มทบ.12 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.12 นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ อ.ประจันตคาม ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10
วันที่ 31พ.ค.61 ณ อบต. เกาะลอย อ.ประจันตคาม
ศฝ.นศท.มทบ.12 ได้ดำเนินการรับสมัคร และรับรายงานตัว นศท. ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ฝึกย่อย ร.ร.วัดโสธรวรารามวรวิหาร
วันที่ 30 พ.ค.61
การอบรม โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ
เมื่อ 24 พ.ค.61 ณ สโมสรนายทหารค่ายจักรพงษ์
พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 และคณะฯ ร่วมต้อนรับ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทางทหาร
ในวันที่ 15 และ 16 มี.ค. 2561

           เมื่อ 21 ก.พ.61 พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 ร่วมกับ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผวจ.ป.จ. ได้ลงพื้นที่ kick off การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ บ้านยาง หมู่ 17 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จว.ป.จ.   

            ในวันเสาร์ที่ 3 ก.พ.61 มณฑลทหารบกที่ 12 ได้จัดพิธีวันทหารผ่านศึก ณ อนุสาวรีย์วีรไทย เพื่อรำลึกถึงวีรชน และเกียรติคุณของทหารผ่านศึกที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเป็นชาติพลี โดย พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12/หส.ผศ. ป.จ.เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการลูกจ้าง มทบ.12 ผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่ ข้าราชการพลเรือน ทหารผ่านศึกและครอบครัว เข้าร่วมพิธี 

              ในวันเสาร์ที่ 3 ก.พ.61 มณฑลทหารบกที่ 12 จัดพิธีสวนสนามและเชิดชูเกียรติวันทหารผ่านศึก  ณ   สนามบินค่ายจักรพงษ์ มทบ.12 โดย  พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12/หส.ผศ.ป.จ. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการลูกจ้าง มทบ.12 ผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่ข้าราชการพลเรือนทหารผ่านศึกและ ครอบครัว เข้าร่วมพิธี