พิธีขอขมาลาอุปสมบทประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 13 ก.ค.61
พิธีมอบหมวกทรงอ่อนสีดำ ให้กับทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61
เมื่อวันที่ 10 ก.ค.61 ณ สนามหน้า บก.มทบ.12
พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 ได้กรุณาประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน
วันพุธที่ 4 ก.ค.61
พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพลที่มีวันเกิดในเดือน มิ.ย.
วันพุธที่ 4 ก.ค.61
พ.อ.ดิฐพงษ์ เจริญวงศ์ รอง ผบ.มทบ.12 เป็นผู้แทน ร่วมงานรณรงค์พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมตามแนวทางประชารัฐ
เมื่อ 20 มิ.ย.61 ณ ที่สาธารณประโยชน์ หนองกระเดาทราย อ.กบินทร์บุรี
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และพิธีพวางพวงมาลาสักการะพระอนุสาวรีย์เนื่องวันคล้ายวันเสด็จทิวงคตของ จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
13 มิ.ย.61 ณ บริเวณลานพระอนุสาวรย์ จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
พ.อ.ดิฐพงษ์ เจริญวงศ์ รอง ผบ.มทบ.12 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.12 นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ อ.ประจันตคาม ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10
วันที่ 31พ.ค.61 ณ อบต. เกาะลอย อ.ประจันตคาม
ศฝ.นศท.มทบ.12 ได้ดำเนินการรับสมัคร และรับรายงานตัว นศท. ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ฝึกย่อย ร.ร.วัดโสธรวรารามวรวิหาร
วันที่ 30 พ.ค.61
การอบรม โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ
เมื่อ 24 พ.ค.61 ณ สโมสรนายทหารค่ายจักรพงษ์
พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 และคณะฯ ร่วมต้อนรับ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทางทหาร
ในวันที่ 15 และ 16 มี.ค. 2561

        ในอังคารที่ 4 ก.ค.61 พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 ได้กรุณาประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน พร้อมทั้งให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลต่อไป  

      เมื่อวันที่  4 ก.ค.61 พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพลในส่วนของกองบัญชาการ ส่วนราชการ ร้อย.มทบ.12 กอง รจ.มทบ.12 และ มว.ดย.มทบ.12 ที่มีวันเกิดในเดือน มิ.ย. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป 

    เมื่อวันที่ 31พ.ค.61 พ.อ.ดิฐพงษ์  เจริญวงศ์ รอง ผบ.มทบ.12  เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.12 นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ อ.ประจันตคาม ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 เพื่อความเป็นสิริมงคล ความร่มรื่น ความสวยงาม และเพิ่มพื้นที่สีเขียว  เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ตามโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน  ณ  อบต. เกาะลอย  อ.ประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี  โดยมี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผวจ.ป.จ. เป็นประธาน 

     เมื่อวันที่ 31 พ.ค.61 พ.อ.ดิฐพงษ์ เจริญวงศ์ รอง ผบ.มทบ.12 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.12 นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกิจกรรมขุดลอกวัชพืช กำจัดผักตบชวา ปรับภูมิทัศน์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ณ ประตูระบายน้ำสัมพันธ์ คลองท่าแห ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม จว.ป.จ. โดยมี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผวจ.ป.จ. เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 500 คน 

   มณฑลทหารบกที่ 12 โดย ศฝ.นศท.มทบ.12  ร่วมสร้างบ้านผู้ยากไร้ (หลังที่ 2 ของปี 2561 ) ของ นายยงค์  เทียนเงิน อายุ 56 ปี บ้านเลขที่ 39/2 ม.6 ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี ร่วมกับ พระครูวาปี ศิลคุณ   เจ้าคณะ ต.ย่านรี บริษัท SCG ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) , อบต.ย่านรี , กำนัน ต.ย่านรี และชาวบ้าน  ให้การช่วยเหลือ ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 65 % 

   ในวันที่ 28 พ.ค.61 เวลา 0900  พ.อ.วีรวัฒน ทองมั่นคง รอง ผบ มทบ.12 (1) นำกำลังพล พนักงานราชการ ลูกจ้างของ มทบ.12 และ นขต.ประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยสวดมนต์ แผ่เมตตา ฟังธรรมจากพระสงฆ์ ณ ศาสนสถานค่ายจักรพงษ์ 

       เมื่อ 24 พ.ค.61 มทบ.12 ได้จัดกำลังพลเข้ารับการอบรม โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย และความเป็นมาของจิตอาสา โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 1/61 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" ณ สโมสรนายทหารค่ายจักรพงษ์  จำนวน 360 นาย แบ่งเป็น นายทหาร 55 คน นายสิบ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ จำนวน 305 คน   โดยมี ผบ.มทบ.12 เป็นประธานฯ